Additional Photos from eBay 11/2/20

Start slideshow
Varney HO set 1 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 28 times.
Varney HO set 2 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 19 times.
Varney HO set 3 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 21 times.
Varney HO set 4 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 23 times.
Varney HO set 5 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 17 times.
Varney HO set 6 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 17 times.
Varney HO set 7 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 20 times.
Varney HO set 8 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 24 times.
Varney HO set 9 - Gregg Mummert (gmummert) Viewed: 26 times.